Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Wij faciliteren de verenigingsondersteuning.

Wij faciliteren de verenigingsondersteuning.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman
Gerjan Teselink

Dit doen wij door het subsidiëren van jeugdleden van sportverenigingen en het faciliteren van Achterhoek in Beweging. Daarnaast is naar aanleiding van de motie M16-07 er voor gekozen om de verenigingsondersteuning op twee onderdelen uit te breiden:

1) Een eenmalige aanjaagsubsidie van 500 euro voor de administratie. Deze aanjaagsubsidie kan aangevraagd worden door verenigingen/stichtingen op het terrein van sport, cultuur en welzijn die na 1 juli 2016 hun (gedeeltelijke, specialistische) administratie aan de markt uitbesteden. Het doel is om de vrijwilligers van de verenigingen op administratief gebied te ondersteunen en te ontlasten.

2) Bestuurskracht en samenwerking tussen verenigingen versterken. Bij veel verenigingen is er een behoefte aan versterking van de bestuurskracht. Via een regiefunctionaris wordt hier op ingezet.Toelichting

Wij faciliteren de Sport Federatie Berkelland om de bestuurlijke- en organisatiekracht van verenigingen te ontwikkelen. Ook faciliteren we 'Achterhoek in Beweging' en zetten combinatiefunctionarissen (onder andere) op dit thema in.
Daarnaast subsidiëren we jeugdleden van verenigingen en hebben we tijdelijk een eenmalige aanjaagsubsidie om verenigingen/stichtingen te ondersteunen en ontlasten in administratieve taken. In 2018 hebben 25 verenigingen hiervan gebruik gemaakt. De regeling komt na 2018 te vervallen.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld