Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme

"Berkelland heeft grote aantrekkingskracht"

Wat speelt er?

 • Het kleinschalige en diverse aanbod van dag- en verblijfstoerisme bundelen in een aantal thema’s.
 • Het bedrijfsleven heeft ongeveer 5 jaar (crisis) achterstand van nieuwe investeringen op bedrijfsniveau. Het kwaliteitsniveau van het toeristisch en recreatief aanbod loopt daardoor achter.
 • Recreanten willen telkens iets nieuws beleven.
 • Nieuwe technieken bieden nieuwe ICT toepassingen voor de sector.
 • Groei van bestedingen komt van senioren en opkomende markten.
 • Veelbelovende initiatieven vragen om financiële en eenmalige ondersteuning van de gemeente.

Speerpunten

1. Uitvoeren van de vrijetijdsagenda

Wat willen we bereiken?

 • Op maat gesneden belevingsconcepten voor recreanten.

2. Het versterken van het kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod

Wat willen we bereiken?

 • Het aanbod voldoet aan de behoeften van de gast.
 • Er zijn meer overnachtingen en bestedingen van dag- en verblijfstoerisme.
 • Investeringen om de kwaliteit te verhogen.
 • Innovatie van producten en businessmodellen.
 • Bewerkstelligen van crossovers / koppelen van aanbod.
 • Investeren in mensen, vakmanschap en waardering van de gast.

3. Meerwaarde door samenwerking

Wat willen we bereiken?

 • Faciliteren dat ondernemers nieuwe verdienmodellen ontwikkelen door het bijdragen aan verbindingen tussen ondernemers en arrangementen.
 • Grensoverschrijdend samenwerken op vier thema’s: cultuur, toerisme, educatie en economie.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2015 Realisatie 2016 Realisatie 2017 Primitieve begroting 2018 Gewijzigde begroting Realisatie 2018
Lasten
We dragen financieel en inhoudelijk bij aan projecten op het gebied van routestructuren -118 -75 -129 -96 -96 -72
We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel -111 -127 -147 -153 -153 -120
Loonkosten van het programma Recreatie en toerisme 0 0 -370 -363 -363 -363
Rente en afschrijving van het programma Recreatie en toerisme -21 40 -22 0 -29 -18
Totaal Lasten -250 -162 -667 -612 -641 -574
Baten
We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel 0 0 0 2 2 0

We faciliteren de regiocoördinator inhoudelijk en financieel.

De Regio Achterhoek heeft ons minder lasten in rekening gebracht dan waar we rekening mee hebben gehouden. Hierdoor blijft er ongeveer € 32.000 over.

We dragen financieel en inhoudelijk bij aan projecten op het gebied van routestructuren.

Op deze activiteit houden we € 24.000 over.  Voor € 4.000 komt dit doordat we minder subsidieaanvragen hebben gekregen. Voor € 20.000 kom dit doordat er onvoldoende projecten zijn ingediend die voor een bijdrage van onze kant in aanmerking komen. Zoals in de najaarsnota is besloten storten we het laatste gedeelte van het overschot in de reserve bestuurlijke claims zodat het budget in 2019 gebruikt kan worden.