Integrale veiligheid

Integrale veiligheid

"Veiligheid is van en voor ons allemaal"

Wat speelt er?

 • Waakzaamheid en sociale controle
  Er is een toenemende bereidheid om deel te nemen aan buurtpreventie door het oprichten van WhatsApp groepen.
 • Bedrijven willen investeren in KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen)
  Bedrijven kunnen zelf veel doen aan de eigen veiligheid. En nog meer in hun bedrijfsomgeving als bedrijven op bedrijventerreinen samenwerken. Ook hier geldt dat de eigen inzet voorwaarde is voor veiligheidsprofessionals om hun werk goed te kunnen doen.
 • Integer bestuurders en medewerkers zijn noodzakelijk voor vertrouwen in openbaar bestuur
  Voor een groot vertrouwen in de overheid is het belangrijk dat bestuurders en ambtenaren altijd integer handelen en dit ook actief laten zien.
 • Ondermijning
  Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou eigenlijk? De exacte definitie is moeilijk in een zin samen te vatten, maar grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk probleem. Praktijkvoorbeelden zijn er te over: De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie, maar ook overlastgevende hangjongeren op een pleintje die ervoor zorgen dat omwonenden geen aangifte durven te doen. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal.

Speerpunten

1. De inwoners en de BOA´s zijn onze ogen en oren van de wijk voor veiligheid

Wat willen we bereiken?

 • Inwoners helpen actief mee een buurt veilig te maken.

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Integere ambtenaren en bestuurders

Wat willen we bereiken?

 • Ambtenaren en bestuurders weten wat de regels en afspraken rondom integriteit zijn en handelen integer in alle gevallen.

Wat gaan we daarvoor doen?

3. Veiligheid bij bedrijven is in orde

Wat willen we bereiken?

 • Bedrijven doen zelf veel doen aan een veilige omgeving en preventie. Zo veel mogelijk bedrijfsterreinen vallen onder een KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen).

Wat gaan we daarvoor doen?

4. Terugdringen ondermijning

Wat willen we bereiken?

 • Ondermijning wordt herkend en teruggedrongen. Ondermijning betekent grofweg de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. We willen dat ondermijning herkend en aangepakt wordt (Denk aan de buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie en winkels waar op papier een goede omzet wordt gedraaid maar waar geen klanten aanwezig zijn in de winkel. Vaak worden deze winkels gebruikt om zwart geld wit te wassen).

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie 0 0 0 0 0 0

Onze BOA’s (Bevoegd OpsporingsAmbtenaar) en de politie doen de witte voetjes actie.

We hebben minder incidentele uitgaven gedaan in dit programma. Dit leidt tot een voordeel van ongeveer € 10.000. Aan de batenkant zijn verbeurde dwangsommen verantwoord.

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Regio

Waarde

Bron

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

Berkelland

0,6

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

   

2016

Nederland

2,3

 

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

Berkelland

2,9

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

   

2016

Nederland

5,3

 

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

Berkelland

2

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

   

2016

Nederland

3,3

 

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

Berkelland

3

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

 

 

2016

Nederland

5,6

 

Verwijzingen Halt

per 10.000 inw.

2016

Berkelland

82,6

Bureau Halt

   

2016

Nederland

137,4

 

Hardekern jongeren

per 10.000 inw.

2014

Berkelland

1,2

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

   

2014

Nederland

1,3