Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Verbonden partijen

Samenwerkingspartijen

"Partijen waarmee we samenwerken en hun kernactiviteiten"

Speerpunten

Goede (nuts)voorzieningen door deelnemingen (vennootschappen en coöperaties)

Wat willen we bereiken?

 • BNG: Het behalen van een zo hoog mogelijk rendement.
 • Vitens: Het behalen van een zo hoog mogelijk rendement en het beïnvloeden van de drinkwatertarieven.
 • Twence: Het behalen van een zo hoog mogelijk rendement en het verwezenlijken van duurzaamheidsdoelstellingen.
 • Alliander: Het behalen van een zo hoog mogelijk rendement en het behouden en verbeteren van toegang tot het electriciteitsnet.
 • Werkbaan Oost: Het bieden van werkplekken voor mensen die onder beschutte omstandigheden kunnen werken.
 • Gebiedsonderneming Laarberg B.V.: Het beheren en exploiteren van Regionaal bedrijventerreinen de Laarberg.
 • Gebiedsonderneming Laarberg C.V.: Het beheren en exploiteren van Regionaal bedrijventerreinen de Laarberg.
 • AGEM coöperatie: Het stimuleren van duurzame energieopwekking in de Achterhoek.

Goede dienstverlening door andere partijen

Wat willen we bereiken?

 • Gemeentelijk belastingkantoor Twente: Een goede uitvoering van de taken die verband houden met het opleggen en innen van gemeentelijke belastingen.

Goede dienstverlening door samenwerking (gemeenschappelijke regelingen)

Wat willen we bereiken?

 • Regio Achterhoek: Een krachtige samenwerking tussen ondernemers, organisaties en overheden (de drie O’s) voor een vitale Achterhoek.
 • GGD Noord- en Oost Gelderland: Een goede uitvoering van de taken op het terrein van volksgezondheid die van de GGD verwacht mogen worden.
 • Recreatieschap Achterhoek en Liemers: Liquidatie van het Recreatieschap.
 • Sociale Dienst Oost Achterhoek: Zoveel mogelijk mensen aan betaalde arbeid helpen.
 • Stadsbank Oost-Nederland: Zo min mogelijk inwoners in de schulden
 • Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland: Voldoende brandweerzorg en een goed functionerende (geneeskundige) hulpverlening bij ongevallen en rampen.
 • Openbaar Lichaam Crematoria Twente: Crematiemogelijkheden dichtbij Berkelland.
 • Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers: Goed beheer van historische archieven en het versterken van de rol van historisch materiaal.
 • Omgevingsdienst Achterhoek: Goede vergunningverlening en handhaving op het gebied van milieu en de beschikbaarheid van adviseurs voor Wabo specialismen (waaronder bodem-, geluids- en constructieadvies)

Goede dienstverlening door samenwerking (stichtingen en verenigingen)