Verbonden partijen

Samenwerkingspartijen

"Partijen waarmee we samenwerken en hun kernactiviteiten"

Speerpunten

Goede (nuts)voorzieningen door deelnemingen (vennootschappen en coöperaties)

Wat willen we bereiken?

 • BNG: Het behalen van een zo hoog mogelijk rendement.
 • Vitens: Het behalen van een zo hoog mogelijk rendement en het beïnvloeden van de drinkwatertarieven.
 • Twence: Het behalen van een zo hoog mogelijk rendement en het verwezenlijken van duurzaamheidsdoelstellingen.
 • Alliander: Het behalen van een zo hoog mogelijk rendement en het behouden en verbeteren van toegang tot het electriciteitsnet.
 • Werkbaan Oost: Het bieden van werkplekken voor mensen die onder beschutte omstandigheden kunnen werken.
 • Gebiedsonderneming Laarberg B.V.: Het beheren en exploiteren van Regionaal bedrijventerreinen de Laarberg.
 • Gebiedsonderneming Laarberg C.V.: Het beheren en exploiteren van Regionaal bedrijventerreinen de Laarberg.
 • AGEM coöperatie: Het stimuleren van duurzame energieopwekking in de Achterhoek.

Wat gaan we daarvoor doen?

Goede dienstverlening door andere partijen

Wat willen we bereiken?

 • Gemeentelijk belastingkantoor Twente: Een goede uitvoering van de taken die verband houden met het opleggen en innen van gemeentelijke belastingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Goede dienstverlening door samenwerking (gemeenschappelijke regelingen)

Wat willen we bereiken?

 • Regio Achterhoek: Een krachtige samenwerking tussen ondernemers, organisaties en overheden (de drie O’s) voor een vitale Achterhoek.
 • GGD Noord- en Oost Gelderland: Een goede uitvoering van de taken op het terrein van volksgezondheid die van de GGD verwacht mogen worden.
 • Recreatieschap Achterhoek en Liemers: Liquidatie van het Recreatieschap.
 • Sociale Dienst Oost Achterhoek: Zoveel mogelijk mensen aan betaalde arbeid helpen.
 • Stadsbank Oost-Nederland: Zo min mogelijk inwoners in de schulden
 • Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland: Voldoende brandweerzorg en een goed functionerende (geneeskundige) hulpverlening bij ongevallen en rampen.
 • Openbaar Lichaam Crematoria Twente: Crematiemogelijkheden dichtbij Berkelland.
 • Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers: Goed beheer van historische archieven en het versterken van de rol van historisch materiaal.
 • Omgevingsdienst Achterhoek: Goede vergunningverlening en handhaving op het gebied van milieu en de beschikbaarheid van adviseurs voor Wabo specialismen (waaronder bodem-, geluids- en constructieadvies)

Wat gaan we daarvoor doen?

Goede dienstverlening door samenwerking (stichtingen en verenigingen)

Wat gaan we daarvoor doen?