Financiering

Financiering

"Geld lenen kost geld!"

Wat speelt er?

Regelgeving
De wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) verplicht gemeenten richtlijnen vast te stellen voor het beheer van de gemeentelijke geldstromen en de risico’s die daaraan zijn verbonden (= treasury). Wij hebben dit gedaan in ons treasurystatuut.

Algemene ontwikkelingen (Rentevisie)
In het treasurystatuut zijn de randvoorwaarden voor het gemeentelijk beleid opgenomen.
Een belangrijk onderdeel hiervan is het verwachte en werkelijke verloop van de rente. Op grond van de huidige inzichten verwachten wij een lichte stijging van de korte rente (3 maands euribor) en de verwachting voor de lange rente (10 jaar) is dat deze licht gaat stijgen.

Gemeentefinanciering
In 2018 hebben we een van de leningen bji de BNG afgelost.