Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Wij faciliteren Achterhoek in Beweging (AiB).

Wij faciliteren Achterhoek in Beweging (AiB).
Portefeuillehouder
Anjo Bosman
Gerjan Teselink

Wij zetten uren en cofinanciering in op regionale projecten die zich richt op versterken van sportverenigingen in de richting van marktgericht denken, bredere samenwerking en duurzame sportaccommodaties. Voorbeelden van regionale projecten zijn ‘Gezonde Jeugd’ en ‘Uniek Sporten’. In het project Gezonde Jeugd zetten we in op:

1. het versterken van bestaande interventies

2. het zoeken naar nieuwe effectieve interventies

3. het hebben van een preventienetwerk overgewicht jeugd (sport en gezondheid)

Binnen het project ‘Uniek Sporten’ wordt er in regionaal verband een loketfunctie georganiseerd waardoor het voor mensen met een beperking mogelijk maakt om te sporten. Wij stellen tijdelijk financiële middelen beschikbaar voor dergelijke initiatieven. In 2018 faciliteren wij de Special Olympics die zullen plaatsvinden in de Achterhoek.Toelichting

Met zowel een financiële bijdrage als personele inzet werken wij met de 8 Achterhoekse gemeenten intensief samen binnen 'Achterhoek in Beweging'. Achterhoek in Beweging stelt de kracht van sport, bewegen en een gezonde leefstijl centraal in de Achterhoek.  We leggen verbindingen tussen verenigingen, zorg, onderwijs, bedrijfsleven, overheid en sport. Dit alles vanuit de filosofie: “regionaal aanjagen, lokaal uitvoeren”.
In 2018 is er vanuit het thema 'Uniek Sporten' extra ingezet op het organiseren van de 'Special Olympics Achterhoek 2018'.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld