Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Wij dragen bij een intensivering van de samenwerking tussen de partners binnen het veld van jeugdbescherming, o.a. gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis. Zowel op regionale als lokale schaal

Wij dragen bij een intensivering van de samenwerking tussen de partners binnen het veld van jeugdbescherming, o.a. gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis. Zowel op regionale als lokale schaal
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

Dit doen wij door samenwerkingsprotocollen met deze instellingen te herzien en te evalueren, maar ook door het opdrachtgeverschap richting Veilig Thuis te verbeteren.Toelichting

G
Kwaliteit

Veilig Thuis en Voormekaar evalueerden eind 2018 de gemaakte samenwerkingsafspraken. Door dit gezamenlijk te doen konden beide partijen elkaar daarna makkelijker vinden.

Met de Gecertificeerde Instellingen zijn tevens samenwerkingsafspraken gemaakt.  In 2019 worden deze op regionaal niveau schriftelijk vastgelegd.

G
Tijd

Op lokaal niveau willen wij de samenwerkingsafspraken met GI´s evalueren.

O
Geld