Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet - zorg in natura).

Wij bieden onze jonge inwoners en/of hun ouders/verzorgers jeugdhulp en ondersteuning (Jeugdwet - zorg in natura).
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

Voorbeelden hiervan zijn: ambulante jeugdhulp, pleegzorg, jeugd-GGZ, jeugdbescherming en jeugdreclassering.Toelichting

G
Kwaliteit

Onze partners voor de jeugdgezondheidszorg (Yunio en GGD), huisartsen, scholen en Voormekaar zorgen samen met de ouders en jeugdigen voor een goede inschatting van wat een jeugdige kan en nodig heeft. Indien nodig verzorgen zij deze hulp zelf of wordt een aanbieder van specialistische jeugdzorg ingezet.

G
Tijd
O
Geld

Op deze totale activiteit is sprake van een nadeel van € 60.000. Dit is het resultaat van verschillen op diverse zorgvormen met een totale omvang van ruim € 9.3 mln. Op dit moment maken vrijwel alle zorgaanbieders in de jeugd gebruik van het landelijk standaard, het gegevensknooppunt. Dit is ten goede gekomen aan de voorspelbaarheid en de kwaliteit van de registratie van de lasten.

Het voordeel op de baten bestaat vrijwel volledig uit de verevening jeugdzorg met betrekking tot het boekjaar 2017, die daadwerkelijk in 2018 is afgewikkeld.