Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo - zorg in natura)

Wij bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning indien zij niet op eigen kracht en/of met hulp van hun omgeving voldoende zelfredzaam zijn of kunnen participeren (Wmo - zorg in natura)
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

Voorbeelden hiervan zijn: Ondersteuning Thuis, huishoudelijke hulp en begeleiding, woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen.Toelichting

G
Kwaliteit

Bij het keukentafelgesprek wordt gekeken welke maatwerkvoorziening het meest passend is bij de vraag van de inwoner. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om de ondersteuning te ontvangen van een zorgaanbieder waar de gemeente een contract mee heeft. Dit wordt ook wel zorg in natura (ZIN) genoemd.

G
Tijd
O
Geld

Ten opzichte van de begroting na de najaarsnota is er een stijgend gebruik van Ondersteuning Thuis zichtbaar. Hoewel in absolute zin en in combinatie met Huishoudelijke Hulp er geen absolute stijging zichtbaar is van het beroep op deze voorzieningen, blijkt wel dat de tarieven en met name ook de zwaarte van de ingezette voorzieningen leidt tot een overschrijding van de begroting.

Ook is opvallend dat er sprake is van een overschrijding op de “oude” WMO voorzieningen vervoer en woningaanpassingen. Ook de eigen bijdrage blijft achter bij de prognose.

Tot slot is onder deze activiteit de last geregistreerd die voortkomt uit het uitvoeringsprogramma “samen denken, samen doen”. Deze last wordt zichtbaar als een overschrijding, maar is gedekt door een beroep op de reserve “nadelen decentralisaties”.