Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Wij bieden onze inwoners de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om maatschappelijke ondersteuning zelf in te kopen (Wmo – pgb).

Wij bieden onze inwoners de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om maatschappelijke ondersteuning zelf in te kopen (Wmo – pgb).
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

De gemeente is op grond van de wet verplicht om inwoners de keuze te bieden om zorg en ondersteuning zelf in te kopen.Toelichting

G
Kwaliteit

Bij het keukentafelgesprek wordt gekeken welke maatwerkvoorziening het meest passend is bij de vraag van de inwoner. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden om de ondersteuning zelf in te kopen middels een persoonsgebonden budget (PGB).

G
Tijd
G
Geld

Zie voor een toelichting de tekst bij Jeugd PGB.