Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet – pgb)

Wij bieden de ouders/verzorgers de mogelijkheid tot een persoonsgebonden budget om jeugdhulp en ondersteuning zelf in te kopen (Jeugdwet – pgb)
Portefeuillehouder
Marijke van Haaren

De gemeente is op grond van de wet verplicht om inwoners de keuze te bieden om zorg en ondersteuning zelf in te kopenToelichting

G
Kwaliteit

In de verordening jeugdhulp is opgenomen dat inwoners met een PGB zelf jeugdzorg kunnen inkopen.

G
Tijd

Maakt deel uit van de reguliere taken van Voormekaar.

G
Geld

Ten aanzien van het Persoonsgebonden budget is het resultaat vrijwel nihil. Het verschil dat bestaat wordt veroorzaakt door een nadeel van de afrekening over 2017 die net iets negatiever uitpakt dan tijdens de vaststelling van de rekening 2017 is aangenomen.

In de afgelopen boekjaren is het budget voor PGB fors afgenomen en vervangen voor Zorg in Natura. Het boekjaar 2018 geeft samen met 2017 een beeld dat de huidige omvang van de PGB realistisch en structureel is.