Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We zorgen voor actuele cijfers over de bevolkingsprognose van Berkelland en analyseren per thema de gevolgen van de demografische ontwikkelingen

We zorgen voor actuele cijfers over de bevolkingsprognose van Berkelland en analyseren per thema de gevolgen van de demografische ontwikkelingen
Portefeuillehouder
Maikel van der Neut

De cijfers worden periodiek geactualiseerd door ABF / CBS / Provincie Gelderland.Toelichting

In 2018 is gewerkt aan de Voortgangsrapportage Demografische ontwikkelingen Berkelland. Deze is in januari 2019 ter kennisname naar de gemeenteraad verstuurd. Hierin staan de nieuwste cijfers en prognoses en de laatste stand van zaken van projecten en aanpakken van de verschillende thema's uit de Uitvoeringsagenda Demografische Ontwikkelingen.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld