Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We zorgen er voor dat inwoners hun afval gescheiden kunnen aanbieden.

We zorgen er voor dat inwoners hun afval gescheiden kunnen aanbieden.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

We plaatsen inzamelcontainers voor glas en we subsidiëren het inzamelen van papier. We hebben een apart contract met de inzamelaar en per reststoffenstroom met een  afvalverwerker. Het contract met de inzamelaar is met een jaar verlengd tot en met 2018. De contracten met de afvalverwerkers  hebben verschillende looptijden. Het contract voor het huishoudelijk restafval loopt tot en met 2018.Toelichting

G
Kwaliteit

In de raadsvergadering van 23 januari 2018 is het geamendeerde plan 'Van Afval Naar Grondstof' vastgesteld. De nieuwe manier van het inzamelen van huishoudelijk afval is bekend. We hebben de uitvoering volgens planning opgepakt.

G
Tijd

 

 

G
Geld

In totaal zijn de inkomsten wat hoger dan de kosten. Dit overschot voegen we toe aan de egalisatiereserve afval. In 2019 kijken we hoe de nieuwe manier van inzamelen uitpakt. We kijken ook naar de hoogte van de egalisatiereserve. Als we (op lange termijn) meer overhouden dan we uitgeven, zullen we dit laten terugvloeien naar onze inwoners via het afvalstoffentarief.