Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We zoeken o.a. samen met andere partijen naar werkplekken liefst in de eigen woonomgeving voor medewerkers die voorheen bij Hameland, Beschut Binnen, werkten.

We zoeken o.a. samen met andere partijen naar werkplekken liefst in de eigen woonomgeving voor medewerkers die voorheen bij Hameland, Beschut Binnen, werkten.
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

In 2016 is de pilot Neede gestart. We kijken naar wat werkt en wat niet. We blijven onverminderd zoeken naar mogelijkheden.Toelichting

G
Kwaliteit

Er zijn diverse beschutte werkplekken beschikbaar bij de lokale Berkellandse initiatieven.
Eind 2018 is een onafhankelijk onderzoek gestart naar de lokale initiatieven uitvoering beschut werk/ nieuwe beschut werk binnen de gemeente Berkelland. Hierbij is met name de lokale continuïteit in verband met de kwetsbare doelgroep onderwerp van onderzoek.

G
Tijd

Er wordt een externe evaluatie uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.  Het betreft een evaluatie huidig beschut en nieuw beschut lokale initiatieven binnen de gemeente Berkelland.

O
Geld

Er is een voordeel van € 330.000. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste vallen de kosten voor het personeelsbeheer van de SW groep dit jaar lager uit dan verwacht. Met name de kosten voor arbo en bedrijfsgezondheidszorg. Daarnaast valt ook de bijdrage aan Werkbaan Oost lager uit dan begroot. Dit komt doordat er hogere omzetten zijn gerealiseerd.