Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We zien er op toe dat de SDOA de nieuwe instroom van inwoners met een arbeidsbeperking op een passende wijze begeleidt naar werk.

We zien er op toe dat de SDOA de nieuwe instroom van inwoners met een arbeidsbeperking op een passende wijze begeleidt naar werk.
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

Het betreft een doelgroep die binnen de SDOA relatief nieuw is. We zien er op toe dat deze doelgroep adequaat bediend wordt.Toelichting

G
Kwaliteit

De SDOA heeft in 2018 inwoners met een arbeidsbeperking die zich hebben gemeld, passend begeleid naar werk.

G
Tijd
O
Geld

De detacheringsopbrengsten voor SW'ers vallen tegen. Dit levert een nadeel op van € 211.063