Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We voeren de strategische agenda van de P10 uit op de thema’s Aantrekkelijk Platteland, Maatwerk Platteland, Samenspel met Stad.

We voeren de strategische agenda van de P10 uit op de thema’s Aantrekkelijk Platteland, Maatwerk Platteland, Samenspel met Stad.
Portefeuillehouder
Maikel van der Neut

De P10 inventariseert haar parels, (kleine, innovatieve, moderne voorbeelden van bedrijven, instellingen etc.) die het platteland waarde geven voor de stad. We inventariseren tevens de knelpunten die P10 gemeenten ondervinden bij het vestigen van nieuwe economische ontwikkelingen. Op basis van deze inventarisatie gaan we samen met kennisinstellingen, de VNG en het IPO op zoek naar oplossingen.Toelichting

De P10 heeft haar jubileum gevierd in 2018. Ter gelegenheid daarvan is opdracht gegeven voor een onderzoek naar leefbaarheidsinitiatieven op het platteland. Berkelland heeft meegedaan aan dit onderzoek. De dorpen Rekken en Noordijk zijn geïnterviewd.

Het rapport is aangeboden aan het ministerie van BZK.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld