Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We verbinden verschillende beleidsterreinen op onderwijs-arbeidsmarkt en wonen-zorg met als doel afstemming over gevolgen van de demografische ontwikkelingen.

We verbinden verschillende beleidsterreinen op onderwijs-arbeidsmarkt en wonen-zorg met als doel afstemming over gevolgen van de demografische ontwikkelingen.
Portefeuillehouder
Maikel van der Neut

We organiseren onder meer bijeenkomsten om ervaring en kennis te delen. Zo ontstaat samenhang tussen de beleidsterreinen. Bij wonen en zorg is er nu een Regietafel (zie programmalijn wonen en zorg).Toelichting

Wonen en Zorg

Met de komst van de Regietafel Wonen en Zorg een aantal jaren geleden zijn er grote stappen gezet in het integraal oppakken van vraagstukken rondom wonen en In 2018 is er door de Regietafel een ontwikkelperspectief wonen-zorg per kern geschreven. Ook is er een Kader WoonZorg initiatieven Berkelland ontwikkeld, dit is een vervolgstap voor een meer vraaggerichte aanpak. In november 2018 is het kader vastgesteld en het zal in 2019 verder uitgewerkt worden.

Onderwijs en Arbeidsmarkt

Met de werkgroep werkgelegenheid, school en bedrijf van Platform BV Berkelland vindt goede afstemming plaats tussen de verschillende partijen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. De werkgroep zet ook actief in op onder meer stageplekken en kennismaking van jongeren met Berkellandse bedrijven.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld