Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We treffen voorbereidingen voor een nota van uitgangspunten voor het opstellen van een Omgevingsvisie (reikwijdte, planning, samenwerking andere overheden, betrekken stakeholders en inwoners)

We treffen voorbereidingen voor een nota van uitgangspunten voor het opstellen van een Omgevingsvisie (reikwijdte, planning, samenwerking andere overheden, betrekken stakeholders en inwoners)
Portefeuillehouder
Maikel van der NeutToelichting

We hebben een concept plan van aanpak voor de omgevingsvisie gemaakt en bij de voorbereiding van het ambitiedocument is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Wordt vervolgd in 2019.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld