Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We stimuleren door subsidie duurzame technische innovaties bij en door Berkellandse bedrijven.

We stimuleren door subsidie duurzame technische innovaties bij en door Berkellandse bedrijven.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

De innovatie moet aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling door energiebesparing en/of duurzame opwekking in m3 en/of kWhToelichting

Het blijkt lastig om een regeling te maken voor subsidie aan innovaties die rechtstreeks bijdragen aan besparing en of opwekking in Berkelland. Wordt meegenomen in  de evaluatie ten behoeve van EUP2

O
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld