Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We stemmen informatie-uitwisseling en archivering met ketenpartners af op de (nieuwe) taakverdeling.

We stemmen informatie-uitwisseling en archivering met ketenpartners af op de (nieuwe) taakverdeling.
Portefeuillehouder
Maikel van der Neut

Uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet betekent waarschijnlijk dat we deze actie in 2018 nog niet kunnen uitvoeren.Toelichting

Geen urgentie in 2018. Pas in 2020.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld