Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogramma op voor de periode vanaf 1 januari 2019 inclusief een bijbehorend formatieplan.

We stellen een nieuw Energie Uitvoeringsprogramma op voor de periode vanaf 1 januari 2019 inclusief een bijbehorend formatieplan.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

Bij de opstelling van EUP II in de loop van 2018 wordt participatie actief ingezet om betrokkenheid en draagvlak in de samenleving te realiseren en vindt afstemming plaats met alle betrokken teams, ODA en Achterhoekse gemeenten en het Gelders Energie Akkoord (GEA).Toelichting

O
Kwaliteit

We zijn gestart met de voorbereidingen en de analyse van de resultaten van het 'oude' EUP.  Maar het is niet gelukt om een nieuw EUP  in 2018 klaar te hebben.  Besluitvorming daarover vindt plaats in 2019.

G
Tijd
O
Geld

Van het totale budget van € 1,8 miljoen voor het EUP 2015-2018 is inmiddels ruim € 1 miljoen uitgegeven. Bij de vaststelling van EUP 2019-2022 in het voorjaar van 2019 maken we opnieuw de balans op. We doen u dan een voorstel over hoe om te gaan met het eventuele restantbudget van EUP1.