Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We sluiten aan bij actuele projecten en onderzoeken over de demografische ontwikkelingen in de Achterhoek, om zo ook als regio de leefbaarheid te vergroten

We sluiten aan bij actuele projecten en onderzoeken over de demografische ontwikkelingen in de Achterhoek, om zo ook als regio de leefbaarheid te vergroten
Portefeuillehouder
Maikel van der Neut

Denk hierbij aan projecten die spelen in de Achterhoek Agenda 2020, zoals het Algemeen Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek, onderzoek naar de VAB´s (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) en het opzetten van een regionaal bewustwordingstraject demografische ontwikkelingen.Toelichting

Als Berkelland werken we actie mee aan Achterhoek2030. Via de verschillende thematafels sluiten we aan bij projecten en onderzoeken om de leefbaarheid in de regio te vergroten, onder meer op thema's als wonen (Achterhoeks woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek en leegstandsonderzoek) en platteland (IBP Platteland).

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld