Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We overleggen met inwoners over speelplekken.

We overleggen met inwoners over speelplekken.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

We stimuleren buurten en wijken ambassadeurs te worden voor speelplekken. Het totaalaanbod van speelmogelijkheden (denk aan schoolpleinen en speeltuinen) staat centraal.Toelichting

De kosten van de projecten zijn iets hoger uitgevallen dan verwacht en dit levert een nadeel op van € 11.000.

G
Kwaliteit
G
Tijd
O
Geld