Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We overleggen met inwoners en maatschappelijke organisaties over vormen van buurtverantwoordelijkheid.

We overleggen met inwoners en maatschappelijke organisaties over vormen van buurtverantwoordelijkheid.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

We verkennen bestaande vormen van buurtverantwoordelijkheid op verschillende terreinen. Onder andere over groen en speelruimte. We geven op basis van de ervaringen van de pilots inwoners inzicht in de mogelijkheden en werkbudgetten voor inrichting of onderhoud van hun openbare ruimte.



Toelichting

In 2018 is er gewerkt aan het voorbereiden van de doorontwikkeling wijk- en kerngericht werken. Buurtverantwoordelijkheid is een onderwerp dat ook bij overleggen met inwoners en maatschappelijke organisaties aan de orde is geweest. Dit, om te peilen hoe zij hier in staan en om te stimuleren om op dat vlak activiteiten te ondernemen.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld