Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We overleggen en stemmen af met ketenpartners (zoals buurgemeenten, VNOG, ODA, provincie, Waterschap, GGD).

We overleggen en stemmen af met ketenpartners (zoals buurgemeenten, VNOG, ODA, provincie, Waterschap, GGD).
Portefeuillehouder
Maikel van der Neut

Ook onze ketenpartners zijn bezig met hun voorbereiding op de nieuwe wet. Het is belangrijk om van elkaar te weten waar zij mee bezig zijn en om af te stemmen.Toelichting

Er is maandelijks overleg met Regiogemeenten over de implementatie van de Omgevingswet. Daarbij proberen we ook zoveel mogelijk ketenpartners aan te laten schuiven.

Concrete  afstemming vindt plaats in het kader van visie- en planvorming.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld