Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We ontvangen een algemene uitkering.

We ontvangen een algemene uitkering.
Portefeuillehouder
Gerjan TeselinkToelichting

G
Kwaliteit

De algemene uitkering is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. De hoogte van de algemene uitkering hangt af van de Rijksuitgaven en de wijze van verdelen.  Als de Rijksuitgaven stijgen stijgt het totaal uit te keren bedrag aan de gemeente, dalen de Rijksuitgaven dan daalt het totaal uit te keren bedrag aan de gemeenten. Het uit te keren bedrag wordt verdeeld aan de hand van meer dan 40 maatstaven variërend van de oppervlakte van de gemeente tot het aantal uitkeringsontvangers. Een wijziging in een van de maatstaven leidt daarmee ook tot een wijziging van de uitkering. Omdat het totaal te verdelen bedrag niet wijzigt met een wijziging in een van de maatstaven is nauwelijks te voorspellen wat de algemene uitkering doet bij een wijziging in onze maatstaven.

G
Tijd
G
Geld

We hebben een klein voordeel op de algemene uitkering. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door nabetalingen over 2016 en 2017. De algemene uitkering over 2018 ligt €54.000 hoger dan berekend bij de najaarsnota.