Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden.

We ondersteunen via subsidiëring diverse lokale culturele activiteiten en/of verbanden.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

Het gaat hier om onder meer de subsidiëring aan de BeMO, diverse muziek- en culturele verenigingen en jaarlijkse culturele evenementen en de regionale omroep.Toelichting

G
Kwaliteit

Alle inwoners van Berkelland hebben te maken met cultuur, als maker, toeschouwer, volger of deelnemer. In ons prachtige landschap en omgeving vol historie en erfgoed zorgen ze samen voor een groot aanbod aan culturele activiteiten. Om dit allemaal toekomstbestendig te maken moeten we ook (door)ontwikkelen. In 2018 zijn we gestart met het in kaart brengen van het 'culturele speelveld'. Dit ter voorbereiding op het maken van een nieuwe cultuurnota in 2019.  De cultuurnota moet een samenhangende visie opleveren met duidelijke subsidiekaders.

G
Tijd
O
Geld

De overschrijding is een gevolg van de maatwerkoplossingen voor dorps- en kultuurhuizen van € 215.000. Deze zijn in de loop van 2018 zijn geëffectueerd. Deze lasten worden zoals afgesproken gedekt uit de algemene reserve.