Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We onderhouden onze infrastructuur.

We onderhouden onze infrastructuur.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

We werken volgens het door het college vastgestelde ‘Wegbeheer gemeente Berkelland Beleidskeuzes en beheerkosten 2015-2019’. Het wegennet in Berkelland is divers. Voor de veiligheid is onderhoud noodzakelijk. Jaarlijks bepalen we op basis van inspecties welke wegen we dat jaar onderhouden of welke we gaan vervangen.Toelichting

We hebben dit jaar meer uitgegeven aan het onderhoud van wegen. Doordat we op last van de accountant een ander moment van starten met de afschrijving van investeringen hanteren blijven we wel binnen het totale budget.

G
Kwaliteit
G
Tijd
O
Geld