Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We onderhouden de gemeentelijke begraafplaatsen en zorgen voor ruimte voor nieuwe begravingen.

We onderhouden de gemeentelijke begraafplaatsen en zorgen voor ruimte voor nieuwe begravingen.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

We steunen initiatieven van inwoners om zelf actief betrokken te zijn bij inrichting en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen.Toelichting

Het onderhoud aan de gemeentelijke begraafplaatsen is duurder uitgevallen dan begroot. Hierdoor ontstaat een tekort van € 40.000. Doordat ook de inkomsten hoger zijn dan verwacht blijven we hier wel binnen het budget.

G
Kwaliteit
G
Tijd
O
Geld