Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We monitoren regionaal en lokaal de ontwikkelingen op de woningmarkt.

We monitoren regionaal en lokaal de ontwikkelingen op de woningmarkt.
Portefeuillehouder
Maikel van der Neut

Jaarlijks informeren we de raad via de regionale monitor en de lokale voortgangsrapportage over de woningmarkt, de bestaande voorraad en ontwikkelingen rond nieuwbouw en sloop. Daarnaast anticiperen we op de resultaten van het in 2017 uitgevoerde AWLO (Achterhoeks Woonwens- en Leefbaarheidsonderzoek).Toelichting

AWLO
In maart 2018 kwamen de uitkomsten van het Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek beschikbaar. Deze zijn te vinden op www.awlo.nl . Meer dan 11.500 reacties uit de Achterhoek geven een goed beeld van de woonwensen van de inwoners van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Lokale en regionale woonmonitor
In juni 2018 is de lokale woonmonitor over het jaar 2017 uitgebracht en later in het jaar de regionale woonmonitor over 2017.  Na jaren van crisis op de woningmarkt is de dynamiek nu groot. Na een piek in het aantal transacties in 2017 nam het koopaanbod in 2018 af. De gemiddelde koopsom stijgt. De gemiddelde theoretische verkooptijd was in het vierde kwartaal van 2018 7,6 maanden (vergelijk 4e kwartaal 2013: 47,7 maanden). Gemiddeld stonden er in het vierde kwartaal van 2018 265 woningen te koop (vergelijk: 748 in het vierde kwartaal van 2013). De woningmarkt in Berkelland is omgeslagen naar een 'verkopersmarkt'. Ook in de huursector neemt de vraag en daarmee de zoektijd toe. ln verschillende segmenten/kernen is een tekort aan beschikbaar aanbod ontstaan. Daarnaast sluit het beschikbare aanbod kwalitatief niet altijd aan bij de vraag. Er ligt een grote opgave in de bestaande woningvoorraad, zowel in kwaliteitsverbetering als in vervanging/ transformatie.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld