Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We maken nieuwe afspraken over de samenwerking met de dorpsorganisaties.

We maken nieuwe afspraken over de samenwerking met de dorpsorganisaties.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

Het huidige convenant loopt in 2018 af. We gaan in overleg over de rol van de gemeente. In het huidige convenant met de  dorpsorganisaties staat aangegeven dat elk dorp een actuele dorpsvisie moet hebben. Toelichting

In 2018 is dit niet opgepakt, omdat het convenant met de kleine kernen in 2019 vernieuwd wordt.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld