Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We houden woonbehoefte onderzoeken in de kleine kernen in 2018

We houden woonbehoefte onderzoeken in de kleine kernen in 2018
Portefeuillehouder
Maikel van der Neut

In de kleine kernen die hier interesse in hebben zal naar voorbeeld van de Pilot Beltrum een woonbehoefte onderzoek gestart worden. Doel is een kwalitatief goede en passende woningvoorraad in de kernen nu en in de toekomst. De uitkomsten dienen ook als basis voor de structuurvisies kleine kernen.Toelichting

Na de pilot woonvisie in Beltrum zijn vanaf eind 2017 ook alle andere kleine kernen aan de slag gegaan met het woonvisie traject.

Begin 2018 was gestart in Rekken en Geesteren.  Zij hebben het traject met succes afgerond en zijn nu bezig om de exacte behoefte te peilen onder inwoners naar CPO (Collectief Particulier Opdrachtgever) woonprojecten in hun dorp voor ouderen en starters.

Midden 2018 is dit proces ook gestart in Haarlo en Gelselaar. Voor Haarlo zijn de volgende woonuitdagingen geformuleerd: Energiezuinig en levensloop geschikt maken van de huidige woningvoorraad. Verbeteren samenwerking tussen verenigingsleven en overige organisaties in het dorp voor een goed behoud van 20 tot 50-jarige inwoners in het dorp. Deze groep houdt het dorp levendig en draagt zorg voor het behoud van de school en het verenigingsleven. Voor Gelselaar zijn als woonuitdagingen geformuleerd:  Doorstroming realiseren op de woningmark. Energiezuinig en levensloop geschikt maken van de huidige woningvoorraad. Jongeren woonperspectief bieden. Goed wonen voor ouderen en wonen met zorg

In Noordijk en Rietmolen is eind 2019 gestart met het proces om tot een visie op wonen te komen.  In die dorpen hebben ze dit gelijk laten oplopen met het opstellen van een nieuw dorpsvisie plan voor meerdere jaren.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld