Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We heffen Onroerende zaakbelasting.

We heffen Onroerende zaakbelasting.
Portefeuillehouder
Gerjan TeselinkToelichting

G
Geld

De totale opbrengst voor de OZB is € 415.000 lager dan begroot. Dit bedrag komt overeen met de korting die voortkomt uit de resultaten over 2016. Dit 'tekort' dekken we uit de reserve bestuurlijke claims.