Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We heffen andere belastingen en leges.

We heffen andere belastingen en leges.
Portefeuillehouder
Gerjan TeselinkToelichting

G
Geld

Er zijn grote verschillen te zien bij zowel de baten als de lasten. Dit komt doordat de doorbelasting van de uitvoeringskosten door het GBT bij de begroting zijn opgenomen als baten. Bij de jaarrekening zijn deze verantwoord als negatieve lasten. Per saldo maakt dit geen verschil. In zijn totaliteit zijn er iets meer leges en belastingen binnengekomen. De grootste uitschieters zijn de leges voor paspoorten en rijbewijzen.