Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We gaan de dialoog met inwoners en maatschappelijke organisaties aan.

We gaan de dialoog met inwoners en maatschappelijke organisaties aan.
Portefeuillehouder
Maikel van der Neut

We gaan de dialoog aan met de samenleving. We organiseren of faciliteren hiertoe bijeenkomsten en gaan verder met onze buurt- en wijkaanpak. Andere voorbeelden zijn de Ontwikkelagenda’s van de kernen, innovatief wegbeheer en de Maatschappelijke agenda. Ook kijken we hoe we het best kunnen aansluiten op burgerinitiatieven.Toelichting

Deze werkwijze is inmiddels vast onderdeel geworden van onze werkprocessen en zal in de komende jaren nog verder vormgegeven worden o.a. door wijk- en kerngericht werken.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld