Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We faciliteren het Berkeldalproces.

We faciliteren het Berkeldalproces.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman
Marijke van Haaren

Elkaar en elkaars agenda kennen is van belang om projecten tot stand te brengen en uit te voeren. We werken aan een gedeeld toekomstbeeld voor het Berkeldal.Toelichting

Binnen het berkeldalproces is de Duits-Nederlandse samenwerking actief opgepakt naar aanleiding van een initiatief voor een berkelfestival. Het Berkelfestival is eind augustus gehouden en door stichting Berkelfestival georganiseerd met energie in het gebied. Langs de Berkel tot aan de grens zijn er tal van activiteiten geweest.

Er is een Interreg-aanvraag ingediend "Berkeln 2018-2021", in samenwerking met vijf Duitse gemeenten langs de Berkel. De Interreg-aanvraag is gericht op langjarige samenwerking tussen burgers en verenigingen tussen Duitsland en Nederland. Bij de aanvraag is uitgegaan van de thema's uit het berkeldalproces. De aanvraag is gehonoreerd. Het project is van start.

 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld