Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We faciliteren de start van dorpsnetwerken en geven de kernen de ruimte om zichzelf te organiseren in representatieve dorpsnetwerken.

We faciliteren de start van dorpsnetwerken en geven de kernen de ruimte om zichzelf te organiseren in representatieve dorpsnetwerken.
Portefeuillehouder
Maikel van der Neut

In drie grote kernen ontbreekt het aan organisatiegraad, waardoor de gemeenschapskracht onvoldoende kan worden geactiveerd. Hier gaan we een impuls aan geven.Toelichting

In 2018 is er hard gewerkt aan een visie op het kern- en wijkgericht werken, deze is in januari 2019 afgerond. Met het uitdragen van onze wijk- en kerngerichte benadering spreken we veel inwoners en stimuleren hen om samen te werken. In 2019 zullen we hier actief verder mee aan de slag gaan.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld