Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We faciliteren de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van dorpsorganisaties.

We faciliteren de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van dorpsorganisaties.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

We faciliteren leer-netwerken om nieuwe vormen van samenwerking en kennisoverdracht te bevorderen.Toelichting

Er is een jaarlijkse bijeenkomst met alle besturen van alle kleine kernen. Hier  worden ervaringen uitgewissel en gemeenschappelijke onderwerpen opgepakt. De laatste jaren blijft het niet bij deze ene bijeenkomst maar worden er ook onderwerpen bij de kop gepakt (zoals de beschikbaarheid van vrijwilligers of het vraagstuk rondom wonen). De contactpersonen zijn vertegenwoordigt bij die bijeenkomsten en denken actief mee.

Binnen de afzonderlijke kernen zijn er ook netwerkbijeenkomsten om el kaar te informeren, ondersteunen en de onderlinge samenwerking te vergroten.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld