Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We faciliteren combinatiefuncties op het gebied van sport.

We faciliteren combinatiefuncties op het gebied van sport.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman
Gerjan Teselink

De besteding van “De Brede Impuls” budgetten zijn in 2016 geëvalueerd en toegekend voor een nieuwe projectperiode (2017-2021). De aanbesteding van de combinatiefuncties is in 2017 afgerond. We faciliteren 11,7  FTE combinatiefuncties; deze functionarissen zijn actief op het gebied van sport, cultuur en welzijn en leggen de verbinding met het sociaal domein. Wij stellen gemeentelijke en Rijksmiddelen beschikbaar en voeren regie op “werken in een netwerkomgeving” (verbinding en samenwerking). Tot slot, de inzet van middelen voor de combinatiefuncties is terug te vinden onder de programmalijn Cultuur.Toelichting

Met de inzet van combinatiefunctionarissen worden verbindingen gelegd tussen sport, cultuur en het sociaal domein. Met diverse projecten en activiteiten wordt sport als middel ingezet  ten behoeve van een gezonde leefstijl, preventie en (kwetsbare) inwoners meer mee laten doen.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld