Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We experimenteren met een Omgevingsplan en/of -visie voor een bepaald gebied om van te leren.

We experimenteren met een Omgevingsplan en/of -visie voor een bepaald gebied om van te leren.
Portefeuillehouder
Maikel van der Neut

Voorbeelden:

  • Samen met het Waterschap werken we aan een van de bouwstenen voor de gemeentelijke Omgevingsvisie. Het gaat om waterkwaliteit, maar ook om onze visie op klimaatontwikkeling (hittestress, hoosbuien) en de maatregelen die daarvoor nodig zijn in de fysieke leefomgeving.
  • Een nog te maken dorpsvisie/-plan voor een van de kleine kernen zouden we op de nieuwe manier kunnen aanpakken.


Toelichting

Na de gemeenteraadsverkiezingen is een nieuwe Raadswerkgroep Omgevingswet gestart. Afgesproken is dat we eerst de ambitie van de gemeenteraad bepalen, voordat we gaan experimenteren.

O
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld