Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We evalueren onze dienstverlening aan derden.

We evalueren onze dienstverlening aan derden.
Portefeuillehouder
Joost van Oostrum

  • We evalueren onze dienstverlening
  • We evalueren of de afspraken nog voldoen aan de wensen van contractpartners.
  • We ondersteunen derden op personeel, financieel, ict en juridisch gebied.


Toelichting

G
Kwaliteit

De dienstverlening aan derden heeft in 2018 volgens de geldende Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) plaatsgevonden. Periodiek hebben er gesprekken plaatsgevonden over de kwaliteit van de geleverde diensten. De dienstverlening is voor de SDOA en Werkbaan Oost uitgebreid met werkzaamheden van de Functionaris Gegevensbeheer.

Ook zijn de ultimo 2018 aflopende DVO's met de gemeenten Winterswijk en Oost-Gelre over het uitvoeren van de werkgeverstaken SW voor een jaar verlengd. 

G
Tijd
G
Geld

De gemaakte uren zijn volgens de gemaakte afspraken gefactureerd en betaald.