Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We dragen bij aan verbonden partijen

We dragen bij aan verbonden partijen

Het gaat hier om bijdragen aan verbonden partijen die niet gekoppeld zijn aan een andere activiteit. Bijvoorbeeld de VNOG en de ODA. Ook enkele budgetten waarvoor we diensten inkopen bij deze verbonden partijen zijn hier opgenomen.Toelichting

O
Geld

De overschrijding komt voor rekening van de ODA en is een gevolg van de wijze van verrekening (outputfinanciering), een aantrekkende economie en enkele lastige handhavingszaken.

Door het in rekening brengen van de bijdrage van de gemeente, op basis van de verrichte werkzaamheden, is het gevolg dat meer- en minder werk direct zichtbaar wordt. Fluctuaties zijn hiermee groter en mede afhankelijk van bij voorbeeld het aantal aanvragen van milieuvergunningen. Omdat voor milieuvergunningen geen leges geheven mogen worden staan hier geen directe extra inkomsten tegenover. Indirect heeft de gemeente wel voordeel bij een aantrekkende economie.

Het onderdeel Specialismen is de beantwoording van aan de ODA gestelde vragen om advies. Dat kan informatie zijn over mogelijke bodenverontreiniging maar ook advisering of beoordeling in procedures van Ruimtelijke Ordening (R.O.). Informatie over bodemverontreiniging geeft inkomsten wanneer het bijvoorbeeld  gaat om de verkoop van grond. Zo is de inkomst uit snippergroen aanmerkelijk hoger dan begroot. Sinds halverwege 2018 mogen leges geheven worden voor verrichte werkzaamheden voor het Bestemmingsplan Buitengebied en staan hier dus ook inkomsten tegenover de gemaakte kosten voor advies. Het betrokken team is van mening dat het aantal R.O. procedures over 2018 hoger ligt dan 2017.

De overschrijding bij het onderdeel Toezicht en handhaving is voor het grootste deel toe te schrijven aan een drietal handhavingszaken. Het overgrote deel van de klachten en meldingen hebben betrekking op deze zaken. Hetzelfde geldt voor het meerwerk, dit betreft voornamelijk juridische handhavingstaken in genoemde zaken.