Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We blijven ons inzetten om zoveel mogelijk mensen aan te sluiten bij burgernet en het burgerinitatief WhatsApp groepen

We blijven ons inzetten om zoveel mogelijk mensen aan te sluiten bij burgernet en het burgerinitatief WhatsApp groepen
Portefeuillehouder
Joost van Oostrum

Als er veel mensen aangesloten zijn bij burgernet kunnen incidenten worden opgelost, maar ook toekomstige incidenten worden voorkomen. Door de WhatsApp groepen zijn inwoners alert op verdachte situaties en melden deze ook bij de politieToelichting

Alleen Rietmolen en Eibergen beschikken nog niet over een WhatsApp groep buurtpreventie in de grote kern.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld