Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties. Voor het afwaarderen van plannen treffen we maatregelen.

We bewaken de gemeentelijke grondexploitaties. Voor het afwaarderen van plannen treffen we maatregelen.
Portefeuillehouder
Maikel van der Neut

Het terugdringen van plannen heeft ook effecten op het aantal uit te geven kavels voor nieuwbouw. Een aantal plannen is inmiddels afgewaardeerd. Ook wordt met minder verwachte opbrengsten rekening gehouden. Herverkaveling of een andere invulling van de locatie heeft soms ook gevolgen voor de kosten voor het bouw- of woonrijp maken.Toelichting

We verwijzen u voor een uitgebreide toelichting naar de paragraaf grondbeleid. Aan de batenkant zien we minder inkomsten als gevolg van achterblijvende bouwleges. Dit komt gedeeltelijk door het niet kunnen vragen van bouwleges voor oude bestemmingsplannen, maar ook door het achterblijven van het aantal aanvragen.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld