Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een sociale werkvoorziening indicatie een goede werkplek vindt.

We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een sociale werkvoorziening indicatie een goede werkplek vindt.
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

We spreken het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties erop aan dat zij inwoners met een arbeidsbeperking een passende werkplek bieden. Als gemeente geven we het daarbij het goede voorbeeld door zelf ook deze werkplekken aan te bieden.Toelichting

G
Kwaliteit

Er is in 2018 efficiënt uitvoering gegeven aan het beschut werk, waarbij veilige werkplekken (Werkbaan Oost en lokale initiatieven) zijn gecreëerd die de ontwikkeling van de doelgroep stimuleert.
Dit zijn inwoners met een SW indicatie vanuit de voormalige wet Sociale Werkvoorziening die per 1-1-2015 is opgegaan in de Participatiewet.

G
Tijd

Eind 2018 is de projectgroep gestart vanuit de drie gemeenten met de opdracht om het beschut werk structureel te borgen.

O
Geld

Bij deze activiteit hebben we een nadeel van € 783.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de bijdrage aan de SDOA voor activering die begroot is bij de activiteit Koppelen werkgevers aan werkzoekenden