Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We bevorderen een jaarlijkse kennisuitwisseling tussen dorpsbelangenorganisaties en lokale verenigingen en stichtingen.

We bevorderen een jaarlijkse kennisuitwisseling tussen dorpsbelangenorganisaties en lokale verenigingen en stichtingen.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

Kennisuitwisseling gebeurt in enkele kernen. We bevorderen met het beschikbaar stellen van informatie over de inwonersamenstelling en ontwikkeling de bewustwording over de toekomst van de kleine kernen.Toelichting

Er is binnen de kernen al vaak contact tussen verenigingen en het bestuur van de belangenverenigingen. Ze hebben allemaal met dezelfde problematiek te maken in het dorp. Wij stimuleren de samenwerking in het dorp om het dorp leefbaar te houden. Hierbij verwijzen wij ook naar andere kernen en naar organisaties die daarbij kunnen helpen zoals DKK en de SFB. Zo ondersteunt de DKK Rekken en Neede met het accommodatie vraagstuk.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld