Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering.

We beheren, onderhouden, vernieuwen of renoveren de riolering.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

We werken volgens het door de gemeenteraad vastgestelde GemeentelijkRioleringsPlan (GRP). We vernieuwen of renoveren delen van de riolering op basis van inspecties en herinrichtingsplannen voor wegen.Toelichting

O
Kwaliteit

Het reinigen en inspecteren van de riolering is aanbesteed. De laagste inschrijving bleek veel te hoog voor de beschikbare middelen. Daarom hebben wij de aanbesteding teruggetrokken. Begin 2019 besteden we de werkzaamheden opnieuw aan.  Dit doen we dan voor de jaren 2018 én 2019. We verwachten dat het kiezen van een ander moment voor en de omvang van de aanbesteding de prijs mogelijk positief zal beïnvloeden en dus wel binnen de beschikbare kredieten valt. We willen de post 'Reiniging en inspectie vrijvervalriolering' van 2018 overhevelen naar 2019.

O
Geld

Door een capaciteitsprobleem is er dit jaar minder werk weggezet op het gebied van riolering. Veel tijd en aandacht is gegaan naar het opstellen van de watervisie en het watertakenplan. Doordat er minder werk is weggezet blijft er geld over. De opbrengsten vielen mee. Deze beide ontwikkelingen zorgen ervoor dat meer geld gestort moet worden in de voorziening Riolering. Dit is als een last opgenomen bij deze activiteit waardoor het uiteindelijk lijkt alsof er meer geld is uitgegeven in 2018.