Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

We beheren en onderhouden het openbaar groen.

We beheren en onderhouden het openbaar groen.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

We onderhouden het openbaar groen volgens de uitgangspunten die de gemeenteraad in het Groenstructuurplan heeft vastgelegd. Het groenonderhoud besteden we uit. Het uitvoeren van opdrachten uit Meldingen Openbare Ruimte doen we met een eigen serviceteam. Een deel van het groenonderhoud gebeurt door met mensen met een beperking / afstand tot de arbeidsmarkt.Toelichting

Door de overname van de SW medewerkers van Hacron naar de gemeente ontstaat een verschuiving in de budgetten. Dit leidt tot minder uitvoeringsbudgetten en meer loonkosten.

G
Kwaliteit
G
Tijd
O
Geld