Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Voortzetten van de samenwerking tussen scholen en met Stichting Muziek en KunstWijs waarin de scholen samenwerken per 01-08-2017, na het schooljaar ’16-’17.

Voortzetten van de samenwerking tussen scholen en met Stichting Muziek en KunstWijs waarin de scholen samenwerken per 01-08-2017, na het schooljaar ’16-’17.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman

In 2017 is de samenwerking met 1 jaar verlengd. In het nieuwe beleidskader muzikale vorming zal samenwerking voor een langere periode vastgesteld worden.Toelichting

G
Kwaliteit

In mei 2018 heeft de Raad het nieuwe beleidskader muziek-, kunst en cultuuronderwijs vastgesteld. Met dit nieuwe beleidskader houden we aansluiting bij de ontwikkelingen binnen het cultuuronderwijs. Met ingang van het schooljaar 2018-2019 zijn daarmee nieuwe kaders gesteld voor wat betreft subsidiëring  aan Stichting Muziek- en KunstWijs en het Berkellands Muziek Overleg (BeMO). 

G
Tijd
O
Geld

Er is minder subsidie gevraagd dan we van te voren hadden geraamd. Dit levert een voordeel op van € 14.000.