Meer
Publicatiedatum: 22-05-2019

Inhoud

Terug

Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering).

Voortdurend koppelen van werkgevers aan werkzoekenden (werkgeversbenadering).
Portefeuillehouder
Gerjan Teselink

De gemeente maakt hierbij gebruik van het WerkgeversServicePunt Achterhoek (Oost) bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA). Voor de brede doelgroep van werkzoekenden  benaderen we rechtstreeks de ondernemers en maatschappelijke organisaties om werkplekken te vinden voor (kwetsbare) mensen.Toelichting

G
Kwaliteit

De werkgeversbenadering is een doorlopend proces waarbij we inzetten op een aantal werkbezoeken per maand. Tijdens deze bezoeken wordt er gekeken of de SDOA kan voorzien in een bepaalde vraag bij bedrijven met betrekking tot personeel.
In 2018 zijn er een aantal mensen geplaatst bij verschillende bedrijven in Berkelland.

Naast het feit dat er regelmatig mensen zijn geplaatst bij bedrijven waar we een bezoek aan hebben gebracht is er ook aandacht besteed aan andere zaken die bij het bedrijf spelen, waarbij overleg met de gemeente nodig is.

G
Tijd
O
Geld

We houden ongeveer € 1.000.000 over op deze activiteit. Dit heeft te maken met een voordeel op het bijstandsbesluit zelfstandigen en de bijzondere bijstand. Daarnaast zijn op deze activiteit wel de lasten geraamd voor reïntegratie maar zijn de lasten verantwoord bij de activiteit "We bewaken dat de SDOA voor de inwoners met een SW indicatie een goede werkplek vindt. Dit omdat een groot gedeelte van de reïntegratie ook op deze groep van toepassing is.